پروژه ها و محصولات

اتاق تمیز 2

استانداردهای اتاق تمیز اتاق تمیز با توجه به نوع و کاربرد آن انواع مختلفی دارد و استانداردهای متفاوتی نیز برای سنجش میزان آلودگی در این کلین روم ها استفاده می شود. به عنوان مثال ISO 14644 یکی از این استاندارد هاست در این استاندارد میزان آلودگی ها براساس تعداد ذرات کمتر از نیم میکرون در یک فوت مکعب اندازه گیری و تعیین می شود

2024 - تمامی حقوق نزد شرکت طرح توسعه کلین طرح توسعه کلین محفوظ است.